Obchodní podmínky

Níže obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě munari.cz , který provozuje společnost  Munari spol  s.r.o . Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávky zboží

Objednávky je možné uskutečňovat přes internetový obchod na adrese www.munari.cz 24 hodin denně. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího

Ceny zboží

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH

Storno objednávky

Za stornování objednávky po expedici nebo v případě nevyzvednutí zásilky, účtujeme penále v rozsahu 300 Kč

Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí, vaše osobní data budou použity pouze pro interní potřebunebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se občanským zákoníkem č. 367/2000, máte právo zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit. Zboží je možné vrátit pouze za předpokladu, že bude bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Zboží zaslané na dobírku nebude přijato! Od vrácené částky budou odečteny náklady spojené s objednávkou a expedicí zboží, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. poštovné, balné apod.). O rozhodnutí, že kupující odstupuje od kupní smlouvy informuje dodavatele písemně nebo elektronickou poštou. Doručení zboží do sídla provozovatele internetového obchodu venux.cz hradí spotřebitel. Při nesplnění některé z podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Se zbožím je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo paragon od zboží, které vracíte, a průvodní dopis s důvodem odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České Republice.

Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle přiloženého dokladu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Na vady tohoto důvodu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V případě škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít.

Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel.